Supermama Lim

Supermama: Därför behövs det ett lim för kvinnor

Supermama har under de senaste veckorna fått ta emot en del kritik för vårt nylanserande lim. Limmet, som marknadsförs till kvinnor har väckt frågor som vi nu vill besvara. Inte minst gällande den anmälning som gjorts till RO (Reklamombudsmannen) som anser att en del av våra reklamer är könsdiskriminerande genom schabloniserande.

Vi har valt att marknadsföra denna produkt till kvinnor för att stå ut på marknaden. Vår målgrupp är kvinnor som gillar renovering eller andra typer av projekt där lim behövs. Den approach vi har valt grundar sig i undersökningar kring hur just män och kvinnor fördelar renoveringsarbete i hemmet. Enligt undersökningen Säkerhetsbarometern gjord av Skanska år 2015 så är det främst männen som tar sig an renoveringsuppgifterna hemma. 71 procent av männen anser att de tar störst ansvar för hemmafix i hushållet. Bland kvinnorna svarar 28 procent samma sak.

Vi vill uppmuntra kvinnor att själva våga ta sig an mer projekt i hemmet. Vår tanke är inte att framställa kvinnor som hjälplösa eller beroende av män. Snarare tvärtom. Limmet är inte heller lättanvändbart för att den ska användas av en kvinna. Limmet är lättanvändbart för att det är bättre med ett lim som är enkelt att använda, oavsett om du är man eller kvinna.

Även färgen på vår produkt har väckt en del frågor. Anledningen till att vi har valt en rosa färg är enkel. Rosa är en snygg och tilltalande färg och vi har inte sett andra rosa lim på marknaden. Designen har tagits fram med hjälp av en testpanel, bestående av både män och kvinnor.

Det finns många produkter på marknaden som riktar sig till en könsanpassad målgrupp. Särskilt inom mode och skönhet. Varför inte ett lim för kvinnor?

Har du fler frågor?
Maila oss på hello@supermama.se så ska vi besvara dem så gott vi kan.